Cultuur

20 februari 2024

Rokende mensen nemen af. Wat een goed voorbeeld voor een beter Nederland.

Sinds afgelopen oktober heeft de auteur last van ernstige hoestbuien, aanvankelijk veroorzaakt door bronchitis en niet verlicht door hoestsiroop. Ondanks een tijdelijke verbetering na de antibioticakuur, hervatte het hoesten, wat leidde tot het gebruik van twee inhalatoren, één tegen kortademigheid en een andere ontstekingsremmer. Hoewel de situatie is verbeterd, zoeken ze nog steeds naar een diagnose, waarbij ze astma of COPD vermoeden. De auteur bekritiseert ook roken in het openbaar en de gevolgen voor mensen met ademhalingsproblemen, terwijl hij het belang benadrukt van persoonlijke verantwoordelijkheid bij het beheren van de financiën, het terugdringen van onnodige uitgaven en het waarderen van wat men heeft boven materiële luxe. De auteur verdedigt de maatschappelijke structuur en suggereert dat persoonlijke verantwoordelijkheid het leven in wat in wezen een goed georganiseerd land is, kan verbeteren.

Lees meer
13 februari 2024

De pers is ook wel eens té woke in haar taalgebruik

LET OP! AI Gegenereerde tekst:
Bas van Zetten bespreekt AI in stemsynthese, waarbij hij zowel de voordelen als de potentiële gevaren ervan benadrukt, zoals het gemak waarmee misleidende inhoud kan worden gefabriceerd. Ook vermeldt hij het gebruik van AI op hun website voor het samenvatten van teksten. Bovendien bekritiseert hij de strijd van de Nederlandse media met het handhaven van waarheidsgetrouwheid in het AI-tijdperk, het naleven van grammaticale regels en de complexe kwestie van niet-discriminerend taalgebruik, vooral met betrekking tot geslacht, wat heeft geleid tot debatten en verwarring bij het gebruik van termen als ‘kip’. en het wissen van vrouwelijke formulieren in de berichtgeving. Hij pleit voor helder en gelijkwaardig taalgebruik, zonder te bezwijken voor slecht geïmplementeerde moderne genderneutrale termen.

Lees meer
30 januari 2024

Weer een tijdschrift ten onder in onze digitale tijdperk; De Poezenkrant

Aloude tijdschriften als Margriet en Libelle blijven het goed doen en bieden lezers ongedwongen plezier zonder de verplichting van een doorlopend verhaal in een boek. Terwijl grotere publicaties blijven bestaan, hebben nichetijdschriften, net als die van een lokale vogelvereniging, moeite om de reguliere uitgaven in stand te houden en verdwijnen ze uiteindelijk doordat de steun en financiën van de gemeenschap afnemen, zoals blijkt uit de verdwijning van zo’n vogeltijdschrift. De Poezenkrant, een uniek, stilistisch gevarieerd tijdschrift van multitasker Piet Schreuders, bestond van 1974 tot 2023, met onder meer Rudy Kousbroek en Paulien Cornelisse en op zijn hoogtepunt 3000 abonnees. Schreuders heeft deze geliefde, op katten gerichte publicatie met passie gemaakt, maar net als de kortstondige aard van katten is het voorbestemd om een dierbare herinnering te zijn.

Lees meer
12 december 2023

Zijn we niet té woke geworden in de sport?

Terugkijkend op de afgelopen winters denkt denken wij nostalgisch terug aan de Elfstedentocht, een Nederlands schaatsevenement door elf steden, gehinderd door onvoldoende ijsdikte als gevolg van klimaatverandering. Ook bekritiseren we de harde methoden van sporttrainers en de aandacht van de media voor interne teamkwesties, waarbij Piet pleit voor een hardere houding zonder klachten in de sport.

Lees meer
  • https://qxjr001.digiplay.nl/stream/9160/stream/1/